Sammenhæng i vejledningen og uddannelsesparathed

Til glæde både for de som deltog, og de som ikke deltog på konferencen: Sammenhæng i vejledningen i DGI-Byen 4. november findes konferenceoplægget nu opdateret med oplægsholdernes powerpoint-præsentationer.

Se konferenceprogrammet her.