Pressemeddelelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning efterlyser lødig kritik

SFI – det nationale forskningscenter for velværd – er i november udkommet med en rapport, der sætter fokus på folkeskolens betydning for unges gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

Analysen af Ungdommens Uddannelsesvejlednings betydning er fra årene 2005 – 2007, altså fra de 3 første år efter UU centrenes etablering. Analysen bygger i øvrigt på en sammenligning mellem folkeskole og privatskole. En af rapportens mange konklusioner lyder, at uddannelsesvejledningen har mindre betydning for de unges valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse, dog undtaget unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Med henvisning til SFIs rapport hævder DAs magasin AGENDA, at uddannelsesvejledningen til unge er virkningsløs.

Jeg finder det meget bekymrende og faktisk tragikomisk, at SFI har præsteret en så omfattende rapport på så spinkelt og fejlagtigt et analyseunderlag, når det gælder vejledning til ungdomsuddannelserne. For det er da næsten komisk, at DA ikke læser dybere i rapporten end de summarisk opstillede konklusioner. Rapportens samlede fokusområde har været folkeskolens betydning for de unges uddannelsesvalg, og det må være med det fokus rapporten skal læses. Men især er det tragisk med så useriøst begrundet en kritik af UU,

– siger Finn Lambek, formand for UU47/Ungdommens Uddannelsesvejlednings Lederforsamling, og fortsætter:

Vi står netop nu overfor en kolossal og vigtig opgave med implementering af regeringens Ungepakke, som træder i kraft med 2011. I det arbejde har vi et klart fokus på de unge, som ikke umiddelbart er uddannelsesparate, men som kræver en ekstra vejledningsindsats. En saglig, lødig og grundigt udført analyse af vejledningens effekt baseret på et validt statistisk grundlag ville være til stor nytte – også for os, og det stiller vi hellere end gerne op til. UU centrenes lederforsamling har ikke været inviteret til at deltage i SFI- undersøgelsens følgegruppe, og det både undrer og ærgrer mig, at vi ikke har fået mulighed for at bistå udredningen med aktuelle data. Vi savner ganske enkelt en lødig kritik og debat af vejledningen til ungdomsuddannelserne.

UU47/Ungdommens Uddannelsesvejlednings Lederforsamling bemærker i øvrigt, at Ungdommens Uddannelsesvejledning yder en omfattende vejledningsindsats i både 9. og 10. klasse og i forhold til 2-sprogede elever – og her ses en tydelig effekt af vejledningsindsatsen, når 97% af alle unge starter på en ungdomsuddannelse, og SFIs rapport i sin gennemgang af folkeskolen konkluderer, at 10. klasse markant øger sandsynligheden for, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse inden for fem år efter 9. klasse sammenlignet med de elever, der går direkte videre efter 9. klasse.

For yderligere information, kontakt Finn Lambek: fla@esbjergkommune.dk, mobil: 29 43 47 10.