Pressemeddelelse

96% af de 15-17 årige har påbegyndt en ungdomsuddannelse
– det viser friske tal, som UUUC i dag kan offentliggøre

Næsten hele årgangen af de 15-17 årige var tilmeldt en ungdomsuddannelse ved ansøgningsfristens udløb pr. 15. marts i år: helt præcist 96,1%.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter har netop gjort tallene op igen d. 17. november 2010: 94,5 % af de 15-17 årige er stadig i gang med en ungdomsuddannelse.

Det er virkelig positivt! Og det er måske især interessant, fordi vi fra årsskiftet udmønter regeringens ungepakke, som netop har fokus på de 15-17 årige og på de unge, der ikke er parate til at starte en ungdomsuddannelse,

– siger formand for bestyrelsen, Finn Lambek.

Det fremgår af regeringens såkaldte Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, at mindst 85% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95% i 2015.

Vejledningen til ungdomsuddannelserne skal måles på, dels om de unge påbegynder en ungdomsuddannelse, og dels om de fuldfører uddannelsen. Sidste del er jo et ansvar vi deler med uddannelsesinstitutionerne. Men jeg synes, det tegner meget lovende for opfyldelsen af 95% målsætningen,

– afslutter Finn Lambek.

Kilde: UUUC og UU centrenes fælles datagrundlag (UVdata). For yderligere information, kontakt Finn Lambek: fla@esbjergkommune.dk, mobil: 29 43 47 10.