Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen?

Beskæftigelsesregion Midtjylland har lavet en pjece, der rummer en oversigt over hos hvilke aktører de vigtigste ansvarsområder og opgaver i ungeindsatsen lovgivningsmæssigt er placeret.

I pjecen fokuseres på 4 udvalgte aktører:

  • Jobcenteret
  • Socialforvaltningen
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
  • Uddannelsesinstitutionerne

Målgruppen for pjecen er jobcentrene – især de ledere og medarbejdere, der arbejder med ungeindsatsen.

Formålet med pjecen er:

  • at skabe overblik over ansvarsfordelingen blandt aktørerne i ungeindsatsen 
  • at beskrive de lovbundne opgaver hos de udvalgte aktører i ungeindsatsen 
  • at synliggøre samarbejdsmuligheder mellem aktørerne i ungeindsatsen

Udover gennemgangen af de 4 udvalgte aktørers opgaver er et centralt afsnit i pjecen en opsummering af snitfladerne mellem aktørerne i forhold til jobcentrets ungeindsats. Et afsnit, der også rummer forslag til hvordan samarbejdet kan optimeres.

Læseren kan få et hurtigt overblik over de udvalgte aktørers ansvar og opgaver ved at studere oversigtsskemaet bagerst i pjecen, ligesom pjecen er struktureret, så de enkelte afsnit kan læses særskilt.

For læsere, der ønsker selv at dykke længere ned i lovgrundlaget for ungeindsatsen, er der i pjecen henvisninger til de anvendte love og bekendtgørelser.

Læs pjecen her