Årskonference 2011

UUUC byder velkommen til årskonferencen 2011


Tid & Sted
Torsdag den 20. og fredag 21. januar 2011 på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus.

Ordstyrer
Konferencen ledes af bestyrelsesformand Finn Lambek.

Pris og tilmelding
Prisen er kr. 4000,- ex moms og tilmelding kan foretages her.
Tilmelding skal ske inden 15. december og tilmelding er bindende. Der er lukket for tilmelding.

Program torsdag d. 20. januar

09:00-10:00 Indlogering, indskrivning og kaffe 
10:00-10:15 Velkomst v/ bestyrelsesformand Finn Lambek, UU47/Lederforsamlingen
Praktisk information v/ Pia Vigh, sekretariatsleder, UUUC
10:15-12:00 Fremtidens krav til uddannelse og arbejdsmarked
v/ Professor, cand scient.pol  Ove K. Pedersen, CBS
Fremtidens vækstmodel sætter fokus på arbejdskraftens mobilitet og udfordrer 150 års traditioner inden for uddannelsessystemet. Ove K. Pedersen vil præsentere begrebet ‘mobication’ og vise hvordan et fleksibelt uddannelsessystem og et samlet system for vejledning er nødvendigt for at fremme arbejdskraftens muligheder for livslangt at udbygge og ændre kompetencer.
12:00-13:30 Frokost 
13:30-15:00 Nyt fra Undervisningsministeriet
v/ afdelingschef Søren Hansen og kontorchef Steffen Jensen
Oplæg: Nyt fra Undervisningsministeriet
15:00-15:30 Kaffepause 
15:30-16:15 Nyt fra SU Styrelsen
v/ kontorchef Susanne Anthony
Oplæg: UU_årsmøde_2011 SU
16:15-17:45 e-vejledning
v/ Mia Lindberg, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Malmö högskola
Erfaringer fra Sverige:
–          Hvad kan e-vejledning og hvad kan den ikke?
–          Hvilke vejledningsformer og platforme?
–          On-time og off-time vejledning, fordele og ulemper
Oplæg: Mia Lindberg 2011v/ e-vejledningschef Kirsten Hahn Larsen
Seneste nyt fra e-vejledningen:
–          E-vejledningscentrets strategi
–          Hvilke præmisser er stillet op?
–          Hvordan kan e-vejledningen være et nyt hjælpeværktøj til opfyldelse af 95/50 % målsætningen? 
–          Hvilke konsekvenser får e-vejledningen, indholdsmæssigt og metodisk, for UU- og Studievalgs vejledningsarbejde?
–          Hvad betyder e-vejledning for samarbejdet mellem UU og Studievalg?
Oplæg: oplæg_uu_og_studievalg
19:00-22:00 Middag efterfulgt af dans og musik

 Program fredag d. 21. januar

08:00-09:00 Morgenmad og udcheckning 
09:00-10:15 Hvad ved vi om social arv? Hvordan stimulerer vi bedst livschancer og familieressourcer?
v/ Afdelingsdirektør i Danmarks Statistik, Niels PlougNiels Ploug øser af sin viden fra et stort forskningsprojekt om social arv og tidlig indsats.
Oplæg: UUUC-Ploug
10:15-10:30 Kaffepause
10:30-11:45 Nyt fra KL
v/ Chefkonsulent Jan Bauditz
Oplæg: UUUC konference – KL
11:45-12:00 Afrunding af årsmødet
v/ bestyrelsesformand Finn Lambek, UU47/Lederforsamlingen
12:00-13:00 Frokost