USB Konference

UU sydvestjylland er værter ved konferencen:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

6. december 2010

Program

Kl. 10.00 Ankomst, registrering, kaffe mv
Kl. 10.30 Velkomst/præsentation af program og praktiske oplysninger Finn Lambek, leder af UU Sydvestjylland
Kl. 10.45 Gennemgang af de mellem-kommunale forholdOverbygning på USB uddannelsen

Status på uddannelsen, evaluering

Rinze van der Goot, Pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 “Hvilke tilbud er der i uddannelses-systemet for unge med særlige be-hov – og hvordan spiller de sam-men?” Preben Siersbæk, Fagkonsulent, Undervisningsministeriet
Kl. 13.45 Projekt HUG, det overordnede for-mål med projektet er: – at unge med særlige behov kan profitere af den 3 årige uddannel-sesgaranti.Erfaringer med USB de første 3 år. Cases i praksis, samt overordnede pædagogiske betragtninger ift. USB Peter Guldstad, Projektleder&

Christian C. Kjeldsen, Evaluator

Foreningsfællesskabet Ligeværd, projekt HUG

Kl. 14.30 Kaffe/kage
Kl. 14.50 Peter Guldstad & Christian Christrup Kjeldsen, fortsættes Foreningsfællesskabet Ligeværd, projekt HUG
Kl. 15.30 Afrunding/opsamling Finn Lambek, leder af UU Sydvestjylland

Praktiske informationer

Tid & sted  

 

Tilmelding

 

Pris

6. december 2010 kl. 10.00—16.00Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg,

Lokale: Bomholtsalen

Tilmeld dig inden den 15. november 2010 til Marianne Sørensen, mars@esbjergkommune.dk eller 7616 5906, eller på vores hjemmeside www.uus.dk

Pris pr. deltager er kr. 998,00.

 Foredragsholdere

   Rinze van der Goot er ansat hos Undervisningsministeri-et som pædagogisk konsulent. Rinze arbejder generelt med opgaver indenfor ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. 
   Preben Siersbæk er ansat hos Undervisningsministeriet som fagkonsulent på afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Preben arbejder indenfor ungdomsuddan-nelsen for unge med særlige behov.
   Peter Guldstad er ansat hos Foreningsfællesskabet Li-geværd. Peter er projektleder for projektet Helheds-tænkning i uddannelsesgarantien, HUG
 Christian Christrup Kjeldsen  Christian Christrup Kjeldsen er ansat hos DPU som ad-junkt. Christian er evaluator for projektet Helheds-tænkning i uddannelsesgarantien, HUG