Fastholdelse i uddannelse

Fastholdelse i uddannelse
– dialog og inspiration

Invitation til fastholdelseskaravanens midtvejskonference
Fastholdelseskaravanen inviterer til midtvejskonference under titlen ”Fastholdelse i uddannelse – dialog & inspiration” tirsdag den 30. november 2010 kl. 09.00-16.00 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense.

Dagen vil byde på oplæg og temagruppemøder, der handler om de indsatser, som Fastholdelseskaravanen har udviklet og igangsat i samarbejde med erhvervsskoler, produktionsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning med flere.

Fastholdelseskaravanen har siden 2008 arbejdet for at få flere etniske minoritetsunge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Konferencen giver dig og din organisation viden og indsigt i Fastholdelseskaravanens hidtidige arbejde og erfaringer med fastholdelsesprocesser. Det kan du bruge til dialog og indsatssamarbejde med for eksempel erhvervsskoler, produktionsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning om indsatsen med at vejlede, tiltrække og fastholde endnu flere etniske minoritetsunge i ungdomsuddannelserne.

Fastholdelseskaravanen er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet samt en selvstændig del af Brug for alle unge. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond.

Program

09.00 Ankomst, indskrivning og morgenkaffe
09.30 Velkomst og åbning af konferencen
v. projektleder Preben Holm, Fastholdelseskaravanen
10.00 Hvordan tiltrækker og fastholder vi unge med etnisk minoritetsbaggrund i de erhvervsfaglige uddannelser? Skal der gøres noget særligt?
v. lektor Torben Rugbjerg Rasmussen, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet og formand Samir Ahmad, Nydansk Ungdomsråd
11.15 Udstillinger

se eksempler på hvad Fastholdelseskaravanen og samarbejdspartnerne arbejder med
12.00 Frokost
13.00 Udstillinger

Fortsat
13.30 Temagrupper om gode erfaringer
– inkl. kaffe:1: Nye muligheder i UU-vejledningen
Hør nærmere om og drøft særlige vejledningsforløb, lokalt samarbejde og hvordan man kan skabe motivation og afklaring hos den etniske minoritetsunge2: Forberedelse til ungdomsuddannelse
Hør nærmere om og drøft hvordan etniske minoritetsunge kan forberedes fagligt og personligt til at tage en erhvervsuddannelse gennem nye pædagogiske tiltag

3: Nye muligheder i familiesamarbejdet
Hør nærmere om og drøft hvordan erhvervsuddannelser kan blive en attraktiv og succesfuld uddannelsesvej for etniske minoritetsunge gennem familiesamarbejde

4: Elevens personlige og sociale kompetencer
Hør nærmere om og drøft indsatser og erfaringer i forbindelse med udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer i erhvervsuddannelsernes grundforløb

5: Hjælp til selvhjælp for frafaldstruede elever
Hør nærmere om og drøft hvilke tiltag, der kan fremme elevens lyst til og motivation for at gennemføre sin uddannelse på trods af udfordringer

6: Fra fastholdelse til gennemførelse
Hør nærmere om og drøft hvordan og i hvilket omfang de etniske minoritetselever kan eller bør motiveres til at gennemføre deres uddannelse

7: Fra sort snak til klar tale
Hør nærmere om og drøft metoder til at styrke de etniske minoritetselevers sproglige kompetencer i erhvervsuddannelsernes grundforløbsundervisning

8: Klar til praktikpladsen
Hør nærmere om og drøft elevernes kompetencer til praktikpladssøgning og skolens rolle i den forbindelse

15.00 Teaterforestilling ”Virkeligheden i øjenhøjde”
v. C:ntact Teater
15.40 Integrationsministeren siger tak for i dag

Praktisk oplysninger
Dato: D. 30. november 2010
Tidspunkt: kl. 9.00 – 16.00
Adresse: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C.

NB! Brug indgangen til Odense Koncerthus.

Tilmelding
Tilmeld dig til konferencen via
http://booking.uu.kk.dk/Arrangementer.12.aspx?recordid12=17

Ved tilmelding bedes du angive, hvilke tre teamgrupper (i prioriteret rækkefølge) du ønsker
at deltage i.

Din tilmelding er først endeligt registreret, når du modtager en bekræftelse.
Fastholdelseskaravanen forbeholder sig ret til at prioritere i tilmeldingerne.

Deltagelse er gratis!

Tilmeldingsfrist: D. 15. oktober 2010