UU Region Midtjyllands Ungekonference

NB! Konferencen har været afholdt.

Detaljeret program for konferencen kan downloades som pdf her

 

UU Region Midtjyllands Ungekonference

Erfaringskonference i Region Midt
Vildbjerg Sports og Kulturcenter, Stationvej 3, 7480 Vildbjerg
2. november 2010
Tema 2010 – Ungepakken
Ungepakken dens muligheder og UU’ernes gode ideer

Konferencen har til formål at inspirere og give gode ideer videre til kolleger i UU centrene i Region Midtjylland. Dette års konference er den første af sin art og er primært målrettet grundskoleområdet, overgange til uddannelse og 15-17 årige.
Den 3. februar 2011 afholdes en anden konference om ungeområdet i samarbejde med Beskæftigelsesregion Midt.
Der er mulighed for at melde sig til to workshops i løbet af dagen.

Konferenceprogram
09.00-09.30 Morgenkaffe og velkomst
09.30-09.40 Velkommen v/ Inger Veng Rasmussen, dagens program og praktiske oplysninger
09.40-10.30 Perspektiverne i ungepakken for UU’erne  v/ Per Bredholdt, UVM
                    Materiale fra præsentationen: perspektiverne i ungepakken
10.30-10.45 Pause og 1. runde Workshops
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.15 2. runde workshops
15.15-15.30 Afrunding af dagen og tak for i dag

Indledende oplægsholder
kl. 09.40-10.30
Perspektiverne i Ungepakken for UU’erne
v/ chefkonsulent Per bredholdt, Undervisningsministeriet
Perspektiver og udfordringer for UU centrene i forhold til 95% målsætningen. Ungepakken udfordrer mange områder i UU, herunder også vejlederrollen og den måde vejledning foregår på i dag. Per Bredholdt er til daglig chefkonsulent i Undervisningsministeriet og vil i sit oplæg perspektivere den vejledningsindsats der forventes af UU’ erne og de muligheder der er i ungepakken.

Workshop 1
Differentiering af vejledningsindsatsen i grundskolen
”Ud og op” – UU Nordvestjylland
Præsentation af workshoppen:
Ordstyrer: UU- Randers
 

Workshop 2
Differentiering af vejledningsindsatsen i grundskolen
Netværksgrupper for 7.- 9. klasses unge – UU- Skive
Ordstyrer:
UU- Odder- Skanderborg
Materiale fra workshop 2

Workshop 3
Den differentierede vejledningsindsats
”Uddannelsesvejen” – en vejledningstilgang for alle men mest for unge med et behov for vejledning – UU-Herning
Ordstyrer: UU- Djursland
Materiale fra workshop 3: Uddannelsesvejen. Model i vejledningen
Materiale fra workshop 3: Præsentation af Uddannelsesvejen

Workshop 4
”Uddannelsesparathed” – UU Horsens Hedensted
Ordstyrer: UU- Ringkøbing-Skjern

Workshop 5
15-17 årige – Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Job med uddannelsesperspektiv – UU Horsens Hedensted
Ordstyrer: UU- Skive

Workshop 6
15-17 årige – Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Tour de force – UU Odder–Skanderborg
Ordstyrer: UU- Nordvestjylland
Materiale fra workshop 6

Workshop 7
15-17 årige – Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Garantiskolen – UU- Silkeborg
Ordstyrer: UU- Århus-Samsø
Materiale fra workshop 7

Workshop 8
Den differentierede vejledningsindsats. Eksempler på UEA og vejledningsaktiviteter i 8. klasse og hvordan inddrages lærerne?
Hvordan får UU lærerne inddraget arbejdet med elev og uddannelsesplan
– ”Hel intro 8. klasse ” v/ UU Djursland
– ”Klasselærerskolen på ungdomsuddannelserne” v/ UU Horsens – Hedensted
Ordstyrer: UU- Silkeborg
Materiale fra workshop 8

Workshop 9
Samarbejde på tværs af forvaltningerne – UU Århus-Samsø
– helhedspræget indsats for udsatte unge
Ordstyrer: UU – Viborg
Materiale fra workshop 9

Workshop 10
Mentorordninger – udfordringer i et felt med mange aktører – fokus på 15-17 årige
Best practise-oplæg til hvordan man kan gøre det
Ordstyrer: UU- Favrskov
Materiale fra workshop 10: Mentorordninger
Materiale fra workshop 10: Mentorguide

Målgruppe
Målgruppen for konferencen er vejledere og konsulenter i UU med primære vejledningsopgaver i grundskolen, overgangen til ungdomsuddannelser samt unge 15-17 årige.

Hvor sker det?
Vildbjerg Sport og Kulturcenter, Stationsvej 3, 7480 Vildbjerg

Forplejning
Kaffe, te, brød, ost/marmelade, frokostbuffet, kaffe og kage, isvand og frugt.

Tilmelding
Foretages til din leder. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 13. oktober kl. 12.00 – tilmeldingen er bindende
Pris: ca. 250 kr. pr. person.

Praktiske forhold
Der er fri parkering, der er mulighed for at bruge følgende udstyr på centret: projektor, overhead, flipover, tush, TV, DVD, Video whiteboard. Der er trådløst netværk i Multi salen og netværk tilgængeligt med kabel i alle mødelokaler. Man skal selv medbringe PC. 

Hver workshop oplægsholder sørger selv for at medbringe computer. Der er netopkobling i lokalerne med kabel og trådløst i samlingsrummet. Der er projektor i lokalerne.