Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

35 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) og 238 efterskoler har sat hinanden i stævne i næste uge til en dialog om samarbejde, gensidig forståelse og vejen frem mod Uddannelse Til Alle (UTA).

Med vedtagelsen af lovgivningen omkring Ungepakken har UU centrene og Efterskolerne også fået noget at tale med hinanden om.

Elevens UU center dækker elevernes bopælskommuner, som ofte også har en stor betydning for valget af ungdomsuddannelsesinstitution efter afsluttet grundskole. Efterskolerne er spredt ud over hele landet, og elevers valg af efterskole er ofte langt fra geografisk bestemt, men bestemt ud fra elevens ønske om indholdet i det valgte efterskoleår, hvad enten der er tale om gymnastik, musik, teater, mad, faglig målretning, religion eller noget helt andet.

Til marts skal alle folkeskoler, privatskoler og efterskoler som noget nyt vurdere om afgangseleverne er uddannelsesparate til at begynde på en gymnasial- eller en erhvervsuddannelse. Hvis vurderingen er ”ikke uddannelsesparat” fra en efterskole, skal det lokale UU center i elevens hjemkommune medvirke i enten en ny vurdering eller med udarbejdelse af en uddannelsesplan, således den unge kan blive uddannelsesparat.

Efterskoleforeningen har, i et samarbejde med UU centrenes fællesforening (UUUC), taget initiativ til, at der i uge 40 laves lokale møder mellem Efterskolerne og UU centrene.

Den nye lovgivning lægger helt klart op til et udbygget samarbejde mellem landets mange Efterskoler og de 47 UU centre,

– udtaler formanden for UUUC, Finn Lambek.

Efterskolerne er langt fra ligeligt fordelt mellem UU centrene. Omkring de store byer er der få Efterskoler, mens UU centre i nogle udkantsområder kan have op til 20 efterskoler i deres område,

– siger Finn Lambek og fortsætter:

Det er positivt, at vores fælles initiativ er bakket op af 35 UU centre og hele 238 efterskoler, for der er noget at snakke om. Vi skal finde en fælles forståelse af det nye begreb ”Uddannelsesparathed” som lovgivningen opererer med. Vi skal gensidigt præsentere os for hinandens organisationer, således der kan blive skabt en forståelse for den uddannelses- og vejledningsindsats, der ydes begge steder, og vi skal drøfte samarbejdet omkring de vejledningsredskaber, som vi har til at uddannelsesafklare de unge. som f.eks. introduktionskurser, brobygning, praktik og sidst, men ikke mindst det IT-baserede samarbejde,

– slutter Finn Lambek.

Troels Borring, formanden for Efterskoleforeningen, er enig og siger også:

Det er vigtigt for os at den unge får en uddannelse. Efterskoleopholdet skal være med til at give den unge de personlige, sociale og faglige kompetencer, så den unge er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt at mødes til fælles dialog, som kan være til gavn for den unge, så vi voksne i systemerne sammen kan gøre det bedste. Det er derfor glædeligt at så mange UU-centre og efterskoler har bakket op om dette initiativ, som kan føre til endnu flere dialoger-møder i fremtiden.

Dialogugen i næste uge er planlagt således, at unges 3 første dage er til lokale møder, mens UU centrene i de fire store byer – København, Odense, Århus og Ålborg – har lagt deres dialogmøder om torsdagen, således efterskoleleder og –vejledere fra efterskoler udenfor de store byer også kan deltage i bymøderne og dermed få et indblik i de store UU centres arbejde, hvilket efterskoler i ”udkantsdanmark” med mange elever fra byområderne har udtrykt ønske om.

Dialogugen er planlagt i et tæt samarbejde mellem UUUC og Efterskoleforeningen. De lokale møder, som fremgår af vedhæftede oversigt, er planlagt lokalt i et samarbejde mellem det lokale UU center og områdets efterskoler.

Ønskes der information om de lokale møder, henvises til lokal kontakt. På landsplan er det efterskolekonsulent for vejledning Lis Brok-Jørgensen M: 23 37 66 87 eller Finn Lambek, formand UUUC M: 29 43 47 10 der kan kontaktes, ligesom de to foreninger (Efterskoleforeningen og UUUC) er til rådighed.

Fakta om dialogugen mellem UU centrene og efterskolerne – uge 40

Oversigt uge 40 UU – efterskole dialog september 2010

Dialog-uge mellem Efterskolerne og UU-centrene den 4. – 7. oktober 2010. (torsdag den 7.10.2010 er forbeholdt de fire store byer).

Efterskoleforeningen og Ungdommens Uddannelsesvejlednings UdviklingsCenter – UUUC – har sammen taget initiativ til en dialoguge mellem UU-centrene og efterskolerne.

Målet for møderne er en gensidig forståelse, udbygning af samarbejdet om eleverne og dialog om vejen frem til 95 % målsætningen.

Indhold

  1. UU-centret orienterer om UU-centerets organisation, opgaver og målsætninger.
  2. En af områdets efterskoler orienterer om vejledning på en efterskole, dens opgave, organisering, målsætning og udfordringer.
  3. Dialog om samarbejdsflader, fx: vurdering af uddannelsesparathed, udveksling af elevoplysninger via optagelse.dk, brobygning og introduktionsforløb og udvikling af det løbende lokale samarbejde i UU centerets geografiske område.

Målgruppe for dialogmødet
Forstander, souschef og vejledere fra efterskolerne. Ledelse og relevante vejledere fra UU centeret.