Informationsmøder om Ungepakke 2

Undervisningsministeriet inviterer til informationsmøder om ny lovgivning, som er gennemført primært inden for unge 15-17årige (Ungepakke 2).

Lovgivningen er den endelige udmøntning af den finanslovsaftale, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november 2009 (Aftale om flere unge i uddannelse og job), som skal bringe flere unge i uddannelse og job. Den nye lovgivning er nu på plads, og der forestår et arbejde med at implementere den.

Formålet med møderne er at give bred og fyldig information om de nye lovændringer, samt at give inspiration til det videre arbejde med implementeringen af det nye lovgrundlag.

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse – hvordan?

Hovedtemaer for møderne vil være: Overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse, vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., afbureaukratisering, kommunernes tilbud til unge, der ikke er uddannelsesparate og andre initiativer, herunder eux, 10. kl. mv.

På møderne vil et team af medarbejdere fra Undervisningsministeriet give information og besvare de spørgsmål, der måtte være.

Målgruppe:

  • Repræsentanter for kommunerne
  • Ungdommen Uddannelsesvejledning
  • Repræsentanter for ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler mv.
  • Repræsentanter for friskoler og efterskoler
  • Studievalg

Møderne finder sted seks forskellige steder i landet – se oversigt herunder.

Tid og sted:
Aalborg 8. september, kl. 13-16 Tech College Aalborg
Aarhus 9. september, kl. 13-16 Århus Statsgymnasium
Esbjerg 10. september, kl. 13-16 EUC Vest
Odense 15. september, kl. 13-16 Tietgen Handelsgymnasium
Slagelse 16. september, kl. 13-16 Slagelse Gymnasium
København 20. september, kl. 9-12 TEC
København 20. september, kl. 13-16 TEC