Repræsentation

LF-repræsentation ift arbejds-, styre- og følgegrupper

Arbejds-, styre- og følgegrupper Repræsentation/kontakt for UUL:
Efterskoleforeningen Mark
Eliteidræt i ungdomsuddannelserne / Kulturmin. John
Tværregional analyse af samarbejdet JC, UU og ….. Finn
Overbygning til USB / uvm Leif og Finn
HUG / Ligeværd Finn
FFD Kombinationsprojekt Finn
Forældreunivers på www.ug.dk Morten Bjerregård
E-vejledning og uvm Finn
Uddannelsesplaner og uvm Anne Froberg
VUE referencepanel Pia
Elevdatabase Leif og Morten Bjerregård
DI – procesindustrien N Chr
Kursusudvalg Pia, Leif, Bo og Allan
UVdata John og Mark
IT-Brugergruppen Anne F., Bjarne, ??, Heidi, ??, ??, Jacob, Benny B., ??, John W.
Vejlederforeningen i Danmark Finn
KL:

KL’s  Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg (Erik Nielsen (A) Rødovre):

KL’s Børne- og kulturudvalg (Jane Findahl, Fredericia (F):

Finn og John
Undervisningsministeriet / ministeren Finn
Folketinget

Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarekdsudvalget

Finn
Højskoleforeningen FFD Pia
Produktionsskoleforeningen  
Ungdomsskolernes Udviklingscenter  
Danmarks Skolelederforening  
Danmarks Lærerforening  
FUE Leif
Landbrugsrådet  
Børne- og Kulturchefforeningen/ Claus Maigaard John
Rektorforeningen  
Erhvervsskoleledernes forening  
US Per og Pia
LU Finn og Pia