Kurser på vej

I samarbejde med UVdata forberedes 2 nye kursusrækker:

 • Opsamlingskurser – overblik over de vigtigste
  nyheder i UVdatas systemer
 • Administrationskurser – bind enderne sammen!

Nærmere info om tid, sted og tilmelding følger.

Opsamlingskurser – overblik over de vigtigste nyheder i UVdatas systemer
(9.30-15.30)

 • Hvor kommer tingene fra og hvor tit? Overblik over dataflow
 • Gennemgang af nye ting i UVVej
 • MinUddannelse – hvad kræver det.
 • Faldgrupper i Tilbagemelding.dk og hjælp til oprydning i data
 • Gennemgang af nye ting i Brobygning.NET
 • Hvordan laver jeg en evaluering i UV-evaluering?
 • Nyt i STU-programmet
 • Afsluttende tips og tricks samt spørgsmål

Administrationskurser – bind enderne sammen!
(9.30-15.30)

 • Myndighedskrav, underretningspligt og ungedatabasen
 • Underretninger til Tilbagemelding.dk – hvad, hvor og hvornår
 • Hvor kommer tingene fra og hvor tit? Overblik over dataflow
 • Hvordan tænker Tilbagemelding.dk?
 • Hvilke opgaver har administrationen ifht. institutionerne, som indberetter til Tilbagemelding.dk?
 • Best practice og hands-on med Tilbagemelding.dk
 • Søgninger til tjek i UVvej ift. Tilbagemelding.dk
 • Dataudtræk fra UVvej
 • – Afgangsskolestatistik
 • – Drop-ud liste
 • Daglige procedurer
 • Procedurer i forbindelse med Optagelse.dk
 • Afsluttende tips og tricks til det effektive UU-center samt spørgsmål