Formandens mødekalender

FORMANDENS MØDE- OG AKTIVITETSPLAN EFTERÅRET 2010

DATO Sted og tid AKTIVITET
19.08.10. Undervisningsministeriet Organisering af e-vejledningen
20.08.10. UU Odense Bestyrelsesmøde
26.08.10. Undervisningsministeriet Dialogmøde ift bekendtgørelserne
27.08.10. Besk.region Hovedstaden Styringsgruppen – analyse af samarbejdet mellem JC, UU og udd…
07.09.10. Undervisningsministeriet Arbejdsgruppe om overbygning til u for ums
09.09.10 LU Dialogmøde
17.09.10. Nytorv Undervisningsministeriet Bestyrelsesmøde og receptionNationalt Dialogforum
23.09.10 Kriminalforsorgen   Dialogmøde omkring samarbejde 
13.10.10. FFD Styregruppe kombinationsprojektet
15.10.10. Københavns Kulturcenter KL-konference om ungdomsuddannelse til alle
25.10.10 VIA – Århus Referencepanel
01.11.10. UU S Dialogmøde Studie og Erhverv
02.11.10. KL Møde vedr. www.tilbagemelding.dk
04.11.10. DGI-huset Kbh Konference Det nationale Dialogforum
10.11.10. Borups Højskole FFD – Sekretærkursus
15.11.10. Turbinehallen, Århus Sekr. For Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere
17.11.10. Nytorv bestyrelsesmøde
25.11.10. Eigtveds Pakhuk  Statusmøde HUG
01 – 031210 Hotel Munkebjerg UVData-konference