Lars Jørgensen

Lars Jørgensen th. i forbindelse med UURS’ kongres i
Køge den 4.5.2010 som Lars var medarrangør af. Der
deltog 170 vejledere i kongressen.