Bestyrelsesmøde 1. juni 2010

Fra venstre: Mark Jensen, Finn Lambek, Pia Vigh
(kommende sekretariatsleder UUUC), Henry Hansen (bag
Pia), Niels Chr. Andersen, John Vilhelmsen og Per Lynge
(Leif Pedersen deltog i et møde i Khb. på fototidspunktet
og er derfor ikke med på billedet, men med i bestyrelsen)