Kollektiv og digital vejledning

UU DANMARK og Kontor for Digital Vejledning og Support (DVS) har iværksat et samarbejdsprojekt, som skal afdække praksis i landets UU centre i forbindelse med både den kollektive vejledning og introduktion til den digitale vejledning i den kollektive vejledning.

Projektet falder i to spor:

  • Spor 1 har fokus på praksis i den kollektive vejledning og brugen af digital vejledning i den kollektive vejledning
  • Spor 2 har fokus på UU centrenes potentielle brug af UU Brugerundersøgelsen i fremadrettet perspektiv

Formålet med spor 1 er at bidrage til at øge udskolingselevernes kendskab, anvendelse og udbytte af den digitale vejledning. Undersøgelserne skal kortlægge best practice og munde ud i inspirationsmateriale til UU vejledere om inddragelse af digital vejledning i den kollektive vejledning.

Formålet med spor 2 er at inspirere UU sektoren til, hvordan data fra UU Brugerundersøgelsen kan anvendes til at undersøge og udvikle egen vejledningspraksis og dens udbytte.

I foråret 2017 gennemføres projektets spor 1 i form af både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse blandt UU vejledere.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+