UUDK-Logo

Bestyrelse

Bestyrelsen for UU DANMARK (UUDK) arbejder målrettet på at sikre ungdomsuddannelse til alle, som den er formuleret i regeringens såkaldte 95% målsætning:

Det fremgår af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (november 2006), at mindst 85% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95% i 2015.

Mark Jensen er formand for UU DANMARK, og Anders Ladegaard er næstformand.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Valg af suppleanter:

  • UU Region Hovedstaden – Anette Kjærager
  • UU Region Sjælland – Ulla Petersen
  • UU Region Syddanmark – Anne Marie Nyborg
  • UU Region Midtjylland – Inger Veng Rasmussen
  • UU Region Nordjylland – Erik Krogh Pedersen

 

Formanden og næstformanden vælges af forsamlingen af UU centre, mens den øvrige bestyrelse vælges blandt UU centrene i de 5 regioner. UU København betragtes i denne sammenhæng som en selvstændig region.

Fra venstre: Jens Peter Andersen, Søren Elnebo Lau, Jacob Mortensen, Birgitte Ahlman Pedersen, Mark Jensen, Hanne Paustian Tind, Peter Schantz og Anders Ladegaard