Den kommunale ungeindsats

Den kommunale ungeindsats

detajler

Tid

28. nov. 09:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Sted

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Pris


Den kommunale ungeindsats  – perspektiver og udfordringer

Hvordan skal den kommunale ungeindsats indrettes for bedst muligt at sikre især de udsatte unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og/eller i varig beskæftigelse? Hvordan skal den organiseres? Hvilke fagligheder skal indgå? Hvordan? Hvordan placeres vejledningen som fagprofession og vil det fortsat være som sektor- og institutionsuafhængig? Hvilken ungeaktør skal foretage målgruppevurderingen til den ny Forberedende Grunduddannelse? Og hvor placeres ansvaret for den opsøgende indsats?

Spørgsmålene er mange og samler sig i både perspektiver og udfordringer, som vi ser nærmere på:

Program

Ordstyrer: Jens Christy, leder af UU Øresund
09:30 - 10:00 Morgenmad og checkin
10:00 - 10:15 Velkomst v/Inger Veng Rasmussen, leder af UU Herning
10:15 - 11:00 Den kommunale ungeindsats - perspektiver og udfordringer. Tværfagligt samarbejde og udsatte unge.
v/ ekspert fra CABI, Bente Nissen
11:00 - 11:15 Kaffepause
11:15 - 12:15 Den kommunale ungeindsats i praksis – er vi allerede på vej?
2 x 4 workshops: eksempler fra 4 kommuner
12:15 - 13:15 Frokost
13:15 – 13:45 Unge fortæller om hvad der virker for udsatte unge – særlig i overgangen fra barn til vokse v/SPUK
13:45 – 14:15 6 debatspots, (inkl. kaffe):

1) Organisering af den kommunale ungeindsats: UU, Jobcenter, PPR, SSP, Målgruppevurdering til FGU, opfølgende forpligtelse op til 25 år.

2) Kontaktperson: kompetenceprofil? Hvilken ungeaktør har det fornødne overblik på tværs af forvaltninger / den fornødne faglige basis for kontinuert relationsdannelse til den udsatte unge / etc. Er det en vejledningsopgave?

3) Den sektor- og institutionsuafhængige vejledning: hvordan i en samlet kommunal ungeindsats?

4) Tværfaglighed/tværsektorielt samarbejde/tværprofessionalitet. Hvordan fastholdes kernefaglighed og profession i det tværfaglige samarbejde? Hvordan organiseres fagprofessioner så de styrker hinanden til gavn for især de udsatte unge?

5) Udskoling med kant: valgfagsordning, inddragelse af virksomheder og erhvervsskoler.

6) Dialog med unge om hvad der virker og hvilke udfordringer de har mødt
14:15 – 15:00
Hvordan etableres en baseline for den nye kommunale ungeindsats? v/ VIVE, Projektchef Niels Jørgen Mau Pedersen
15:00- 15:45 Oversigt over ungeledigheden: præsentation af undersøgelse v/Prof. Henning Jørgensen, Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA
Tak for idag v/Jens Christy

Tid og sted

Tirsdag d. 28. november kl 09:30 – 16:00

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Pris:

Medlem af UU DANMARK:
1.700 ,- ex. moms

Ikke medlem:
1.900,- ex. moms

Tilmeldingfrist

D. 17. november kl 14:00

Konferencen er fuldt booket, men skriv til uudk@uudanmark.dk hvis du vil på venteliste.

Kommende arrangementer